Doctypes

HTML 4.01 Strict, Transitional, Frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

HTML 5

<!DOCTYPE html>
  
  W3C Working Draft

XHTML 1.0 Strict, Transitional, Frameset

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

XHTML 1.1 DTD

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

XML?…

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

Da XHTML er XML, skal dokumentet begynde med en XML-deklaration, såsom:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

XML-deklarationen sætter dog IE i quirks mode. For at undgå dette, kan XML-deklarationen udelades og erstattes af følgende i <head>-sektionen, og hvor den vigtige del er "charset", da "http-equiv" ignoreres (MIME-type bestemmes jo af serveren):

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />

Man introducerer dog et nyt problem: dokumentet betragtes nu ikke længere som XML, men som HTML og serveres som "text/html". Dette er ifølge W3C til nøds acceptabel med XHTML 1.0, men ikke med XHTML 1.1, som skal sendes som "application/xhtml+xml"… Og det betyder altså at det fine state of the art "XHTML" dokument parses nu som fejlfyldt HTML (tag soup)! Det er så browserens fejlkorrektionsalgoritmer som skal redde dagen!
Læs mere om dette emne. Se en PHP-(lappe)løsning på problemet…
 

xhtml 1.1 dokument med UTF-8:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" >
  <head>
    <title>Title</title>
    <link type="text/css" media="screen, projection" rel="stylesheet"
       href="./files.css" />
  </head>
  <body>
    <p>Lorem ipsum…</p>
  </body>
</html>

Top