Doctypes og tilknyttede visningsmodi

Ifølge de gældende standarder, skal ethvert HTML dokument begynde med en Doctype Declaration (dokumenttypeerklæring).
Doctype Declaration'en angiver hvilken standard den pågældende side er kodet efter, men bruges i praksis primært til "doctype sniffing" [1], dvs. til at lade browseren vælge mellem to layout modes: Standard Mode [2] og Compatibility Mode [3]. Browseren vil med andre ord fortolke CSS forkelligt, alt efter hvilken Doctype man har angivet. Parsing [4] af HTML påvirkes ikke.

Udeblivelsen af dokumenttypeerklæringen medfører altid Compatibility Mode i alle browsere.

  1. den bruges dog også i forbindelse med validering af dokumentet, som er valgfri, omend stærkt anbefalet.
  2. Standard Mode: som specificeret i W3C standarden
  3. Compatibility Mode: følger Internet Explorer 5s fejlagtig implementering, med bl.a. forkert "box model". Populært kaldt Quirks Mode.
  4. parse: (edb) automatisk analysere en tekst el. andet sprogligt input og udlede en strukturel analyse (Nudansk ordbog)

Referencen: http://gutfeldt.ch/matthias/articles/doctypeswitch/table.html

En opdateret udgave, hvor almost standard mode er tilføjet: http://hsivonen.iki.fi/doctype/

En dansk artikel: http://www.hintzmann.dk/articles/doctype/

Hvorfor ikke XHTML?

Ian Hicksons berømte artikel: http://www.hixie.ch/advocacy/xhtml

Endnu en artikel imod anvendelsen af XHTML: http://www.webdevout.net/articles/beware_of_xhtml.php

No to XHTML: http://www.spartanicus.utvinternet.ie/no-xhtml.htm

Specielle HTML tegn

Unicode Character Search on FileFormat.Info